www.quadria.cz   »   Služby

Služby

Moderní technologie pěstování polních plodin

Poradenství v ochraně a výživě rostlin

Prodej přípravků na ochranu rostlin

Prodej hnojiv a osiv

Nákup a prodej zemědělských komodit

Ekonomické kalkulace pěstování polních plodin

Informační servis

 

Poradenství v ochraně rostlin

Terénní poradenství

Diagnostika chorob, škůdců a plevelů

Zpracování celoročních a sezónních plánů ochrany rostlin

Aktuální informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin

Ekonomické poradenství v ochraně rostlin

 

Prodej přípravků na ochranu rostlin

Nabídka úplného sortimentu chemických a biologických přípravků

Nabídka přípravků v agrobalení, farmářském i malospotřebitelském balení

Zdarma doprava zboží

Zdarma likvidace prázdných obalů od přípravků na ochranu rostlin.

 

Informační servis

technicko poradenský servis

Poradenství v ochraně a výživě rostlin

Poradenství v osivech a osevních postupech

Poradenství v technologiích pěstování polních plodin

ekonomické poradenství

Ekonomické kalkulace pěstování polních plodin

Ekonomické poradenství v ochraně a výživě rostlin a osevních postupech

Bezpečné a ekonomické používání přípravků na ochranu rostlin.